How can we help you today?

Start a new topic

türk varsa bişey soracakdımda

 parayı nasıl türkiyeye aktarıyoz aktardığımız parayı nakit çekebiliyozmu


Login to post a comment