How can we help you today?

Start a new topic

BUYYER CAN CANCEL THEIR ORDER AFTER GUARANTEED TIME OF DELIVERY OF SELLER

Saya tidak tahu mengapa pembeli sentiasa membatalkan pesanan mereka, saya menetapkan jaminan untuk penghantaran 5 jam tetapi hanya 1:30 - 2:00 jam pembeli membatalkannya. G2G boleh membuat sesuatu yang baru kerana pembeli boleh membatalkan pesanan selepas Masa penghantaran yang terjamin, yang boleh membantu sesetengah penjual menjual barang mereka.


Login to post a comment